The Assessors of the Asian University Network - Quality Assurance (AUN-QA) are warmly welcomed!
Welcome to the Vietnamese Doctors’ Day!
Research / Publications
Negative Impact of Comorbidity on Health-Related Quality of Life Among Patients With Stroke as Modified by Good Diet Quality
Home Research Publications Negative Impact of Comorbidity on Health-Related Quality of Life Among Patients With Stroke as Modified by Good Diet Quality

Negative Impact of Comorbidity on Health-Related Quality of Life Among Patients With Stroke as Modified by Good Diet Quality

Tuan Tran Van, Nguyễn Công Hoàng, Dương Văn Tuyển, May-2022, In: Frontiers of Medicine

Overview

Abstract:Các phát hiện cho thấy rằng chất lượng chế độ ăn uống tốt có thể thay đổi tác động bất lợi của bệnh đi kèm đối với bệnh nhân đột quỵ. Chất lượng chế độ ăn uống nên được coi là một can thiệp chiến lược để cải thiện chát lượng cuộc sống của bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh kèm theo và thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh hơn


Journal Frontiers of Medicine
Publication status Published - May-2022
ISBN 2095-0217