The Assessors of the Asian University Network - Quality Assurance (AUN-QA) are warmly welcomed!
Welcome to the Vietnamese Doctors’ Day!
Home Binh Nguyen Thi

Binh Nguyen Thi

Binh Nguyen Thi

Publications:

National publications

Conference’s proceeding:

  1. Nguyễn Thị Bình. 2014. Nghiên cứu đặc điểm hình thái mô u trên chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư thanh quản người. Hội Nghị Khoa học- Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y -Dược Việt Nam lần thứ XVII.